Дантек - Technology Meets creativity

КОИ СМЕ НИЕ

Богатият опит в онлайн маркетинга е това, с което се гордеем най-силно в Дантек ООД. Вярваме в успеха, основан на знанието, следим и посещаваме световни изложения, на които се обменя опит, взима се от най-новото и се прилага на всички нива и дейности.

Предлагаме пълен набор от услуги, насочени към бизнес партньори в Европа и Съединените щати. Изхождайки от динамиката в бранша, не спираме да търсим това, което е най-ново и най-успешно. Разширяваме своето портфолио, за да отговорим най-точно на потребностите на нашите партньори. Стартирахме като агенция за интернет реклама, днес подпомагаме дейностите на нашите клиенти в областите маркетинг, логистика, обслужване на клиенти, IT.

Уповавайки се на солиден опит, в съчетание с прилагането на най-добрите практики, имаме самочувствието на една от най-бързо развиващите се и успешни фирми в сектора. Най-голямата оценка, разбира се, е доверието на клиентите, което те ни оказват чрез дългогодишната си работа с нас. Възлагат ни нови проекти, които обсъждаме заедно и заедно взимаме най-добрите решения. Наред с работата, с времето се увеличава и екипът на фирмата, състоящ се от млади хора, опитни специалисти в областта си. Имаме офиси в София и Пловдив.

НАШИЯТ ЕКИП