Дантек - Technology Meets creativity

Technology Content RESULTS

Онлайн реклама

В Дантек предлагаме на нашите партньори богата гама от решения за популяризиране и утвърждаване на техните продукти и услуги в онлайн пространството. Това са:

 • - copywriting;
 • - media buying;
 • - e-mail marketing;
 • - SEO;
 • - social advertising.

Интернет Технологии

IT специалистите реализират проекти, свързани с:

 • - Web Development;
 • - Front-end Development;
 • - Web Design;

Цялата дейност е ориентирана спрямо специфичните нужди на всеки бизнес модел.

ЛОГИСТИКА

Отделът е съсредоточен в:

 • - организиране на транспорт във и извън ЕС;
 • - подготвяне на необходимата документация;
 • - проучване на пазара за логистични фирми;
 • - провеждане на преговори и договаряне на условия за работа;
 • - имплементиране на клиентските системи;
 • - следене на работата на логистичните фирми и спазването на договорните отношения.

Обслужване на клиенти

Една от най-важните задачи на всяка компания, предлагаща продукт или услуга е обгрижването на потребителите. В Дантек предлагаме на нашите партньори обслужване на техните клиенти на всички европейски езици, за да осигурим пълното удовлетворение и да отговорим на всичките им въпроси.